เทคโนโลยีและวิศวกรรมคืออะไรในสะเต็มศึกษา

บทความ, สาระน่ารู้สะเต็มศึกษา

ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้มีการบูรณาการระหว่างสาขาวิชามากขึ้น และมีความเชื่อมโยงกับชีวิตจริง รวมทั้งการใช้ทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21    

เชิญอ่านบทความ "เทคโนโลยีและวิศวกรรมคืออะไรในสะเต็มศึกษา" โดย ดร.อภิสิทธิ์ ธงชัย ได้จากนิตยสาร สสวท. แบบออนไลน์ได้โดย คลิกที่นี่ หรือ คลิกที่รูปภาพ 

 

 

Comments

comments