สะเต็มศึกษาประเทศไทยและฑูตสะเต็ม

บทความ, สาระน่ารู้สะเต็มศึกษา

สะเต็มศึกษาคือวิธีการจัดการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ คณิตศาสตร์ ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ไปจนถึงอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา บทความนี้ จะแนะนำให้ผู้อ่านได้รู้จักกับเรื่องสำคัญสองเรื่องที่ สสวท. กำลังดำเนินการ คือ 1. สะเต็มศึกษาประเทศไทย (STEM Education Thailand) และ 2. ฑูตสะเต็ม (STEM Ambassador)     

เชิญอ่านบทความ "สะเต็มศึกษาประเทศไทยและฑูตสะเต็ม" โดย ศ.เกียรติคุณ ดร. มนตรี จุฬาวัฒนทล ได้จากนิตยสาร สสวท. แบบออนไลน์โดย คลิกที่นี่ หรือ คลิกที่รูปภาพ  

 

 

Comments

comments