กิจกรรม รถไฟเหาะ

บทความ, สาระน่ารู้สะเต็มศึกษา

กิจกรรม "รถไฟเหาะ" เป็นกิจกรรมสำหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้นำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พลังงานกล กฎอนุรักษ์พลังงาน และ แรงเสียดทาน มาบูรณาการร่วมกับความรู้และทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และทางเทคโนโลยี    

เชิญอ่านบทความ "กิจกรรม รถไฟเหาะ" โดย อ. รักษพล ธนานุวงศ์ นักวิชาการ สสวท. ฉบับเต็มจากนิตยสาร สสวท. ฉบับออนไลน์ได้โดย คลิกที่นี่ หรือ คลิกที่รูปภาพ

 

 

Comments

comments