ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน ครั้งที่ 22 หรือ วทร. 22

ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์

ระหว่างวันที่ 5 - 7 มี.ค. 2558 ขอเชิญชวนครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจ สมัครร่วมงาน การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน ครั้งที่ 22 หรือ วทร. 22 ที่จะจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ. นครราชสีมา ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมส่งผลงาน หรือเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนเพื่อส่งบทความออนไลน์ และติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ทาง  http://econference.sut.ac.th/scimath22/  หรือทาง Facebook Fanpage ของงาน https://www.facebook.com/scimath22

 

Comments

comments