ความหลากหลาย สีของเงา

บทความ, บทความฟิสิกส์

ในชีวิตประจำวัน เราสามารถพบเห็นเงาได้โดยทั่วไป เช่น ในระหว่างการเดินในยามที่มีแสงแดด จะเห็นเงาเกิดในทิศทางตรงข้ามกับทิศทางที่แสงส่องมาตกกระทบกับตัวเรา ซึ่งเงาที่เห็นจะเป็นสีดำ แล้วจะทำอย่างไรให้เงามีสีสวยงาม ในบทความนี้ มีคำตอบ  

เชิญอ่านบทความฉบับเต็มได้โดย คลิกที่นี่ หรือ (ถ้าใช้เวลาโหลดนาน) คลิกที่รูปภาพ

Comments

comments