การทดลอง: การแทรกสอดของคลื่น

คลิปวีดิทัศน์, คลื่นกล และ เสียง

 

จุดประสงค์ เพื่อศึกษาและอธิบายสมบัตการแทรกสอดของคลื่นน้ำ

วิธีทดลอง

  1. ติดตั้งชุดถาดคลื่นแล้วจัดปุ่มกำเนิดคลื่นอันกลางและปุ่มด้านข้างอันใดอันหนึ่งให้แตะผิวน้ำ
  2. ทำให้เกิดเคลื่อนต่อเนื่องวงกลมสองขบวนที่เหมือนกันทุกประการแผ่ออกไป สังเกตและบันทึกภาพที่เกิดขึ้นบนแผ่นกระดาษที่เป็นฉาก ทั้งที่เป็นแนวแถบมืดและแนวแถบสว่างในบริเวณหน้าคลื่นวงกลมทั้งสองกระบวนพบกัน

21 การแทรกสอดของคลื่นน้ำ

รูป การจัดชุดถาดคลื่นเพื่อศึกษาสมบัติการแทรกสอดของคลื่นน้ำ

 

วีดิทัศน์การทดลอง

 

คำถามชวนคิด

  • จากภาพคลื่นต่อเนื่องวงกลมที่ปรากฏบนแผ่นกระดาษที่เป็นฉากจะมีตำแหน่งที่เป็นแถบมืด แถบมืดนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร
  • แนวแถบมืดและแนวแถบสว่างในบริเวณหน้าคลื่นวงกลมทั้งสองขบวนพบกันมีลักษณะอย่างไร มีการเปลี่ยนตำแหน่งหรือไม่

 

Comments

comments