การทดลอง: การแทรกสอดของแสง

คลิปวีดิทัศน์, แสงและทัศนอุปกรณ์

 

จุดประสงค์ เพื่อศึกษาภาพที่เกิดจากการแทรกสอดของแสง

วิธีทดลอง

  1. ต่อกล่องแสงเข้ากับหม้อแปลงไฟโวลต์ต่ำโดยใช้ความต่างศักย์ประมาณ 8 –10 โวลต์ 
  2. ใช้แผ่นกรองแสงสีแดงเสียบที่ร่องของกล่องแสง เพื่อกรองให้แสงที่ออกจากกล่องแสงมีแต่แสงสีแดงสำหรับผ่านสลิต 
  3. มองไส้หลอดไฟผ่านสลิตคู่ที่มีระยะห่างระหว่างช่อง 50 ไมโครเมตร โดยให้สลิตอยู่ใกล้ตา และให้ช่องสลิตขนานกับไส้หลอด สังเกตและบันทึกภาพที่เห็น
  4. ทำการทดลองซ้ำโดยใช้สลิตคู่ที่มีระยะห่างระหว่างช่อง 100 และ 250 ไมโครเมตร สังเกตและบันทึกภาพที่เกิดขึ้น
  5. ทำการทดลองซ้ำโดยไม่ใช้แผ่นกรองแสงสีแดง (ไม่ต้องบันทึกภาพ)

20 การแทรกสอดของแสง

รูป การจัดอุปกรณ์เพื่อศึกษาภาพที่เกิดจากการแทรกสอดของแสง

 

วีดิทัศน์การทดลอง

 

คำถามชวนคิด

  • ในกรณีที่ใช้แสดงสีแดงผ่านสลิตคู่ที่มีระยะห่างระหว่างช่อง 50 100 และ 250 ไมโครเมตร ภาพที่เห็นมีลักษณะอย่างไร มีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
  • ภาพการแทรกสอดของแสงที่ได้จากกรณีที่ไม่ใช่แผ่นกรองแสงสีแดงจะแตกต่างจากกรณีที่ใช้แผ่นกรองแสงสีแดงเสียบที่กล่องแสงอย่างไร

 

Comments

comments