กิจกรรม: การผสมแสงสีบนฉากขาว

คลิปวีดิทัศน์, แสงและทัศนอุปกรณ์

 

จุดประสงค์ เพื่อศึกษาการผสมแสงสี

วิธีทำกิจกรรม

  1. ถือกล่องผสมแสงสีโดยหันด้านที่มีแผ่นกรองแสงสีแดง เขียว และน้ำเงินรังแสงจากดวงอาทิตย์ จัดแสงที่ผ่านช่องปรับแนวลำแสงให้ตกกระทบ ณ บริเวณที่กำหนดไว้
  2. ปรับแผ่นกรองแสงสีทั้งสามจนกระทั่งเห็นวงสีทั้้งสามบนฉากสีขาว
  3. ปรับแผ่นกรองแสงสีทั้งสามให้วงสีซ้อนกันตามลำดับดังนี้ แดงและเขียว แดงและน้ำเงิน เขียวและน้ำเงิน เขียวและแดง สังเกตแสงสีผสมที่ปรากฏบนฉากในแต่ละครั้งแล้วบันทึกผล
19 การผสมแสงสี 2

รูป อุปกรณ์การผสมแสงสี

วีดิทัศน์การทำกิจกรรม

คำถามชวนคิด

  • สีที่ปรากฏบนฉาก ณ บริเวณที่วงสีซ้อนกัน เหมือนกับสีของแสงที่มาซ้อนสีใดสีหนึ่งหรือไม่

Comments

comments