การทดลอง: การเลี้ยวเบนของคลื่น

คลิปวีดิทัศน์, คลื่นกล และ เสียง

 

จุดประสงค์ เพื่อศึกษาสมบัติการเลี้ยวเบนของคลื่นน้ำ

วิธีทดลอง

  1. ติดตั้งชุดถาดคลื่นให้พร้อมทดลองแล้ววางแผ่นกั้นแนวตรง ณ บริเวณกลางถาดคลื่นในแนวขนานกับคานกำเนิดคลื่น
  2. ทำให้เกิดคลื่นหน้าตรงต่อเนื่องเคลื่อนที่เข้าหาแผ่นกั้น โดยให้หน้าคลื่นขนานกับแผ่นกั้นนั้น สังเกตการเคลื่อนที่ของคลื่นเมื่อเลี้ยวเบนผ่านขอบแผ่นกั้น
  3. ใช้แผ่นกั้นสองแผ่นทำช่องเปิดที่มีความกว้างมากกว่าความยาวคลื่น สังเกตลักษณะของคลื่นเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านช่องเปิดไปแล้ว
  4. ปรับความกว้างของช่องเปิดให้มีความกว้างใกล้เคียงความยาวคลื่น สังเกตลักษณะของคลื่นเคลื่อนที่ผ่านช่องเปิดไปแล้ว
  5. ทำซ้ำโดยปรับความกว้างของช่องเปิดให้มีความกว้างน้อยกว่าความยาวคลื่น สังเกตลักษณะของคลื่นเคลื่อนที่ผ่านช่องเปิดไปแล้ว
18 เลี้ยวเบน2

รูป การจัดชุดถาดคลื่นเพื่อศึกษาสมบัติการเลี้ยวเบนของคลื่นน้ำ

วีดิทัศน์การทำการทดลอง

คำถามชวนคิด

  • เมื่อใช้แผ่นกั้นขวางการเคลื่อนที่ของคลื่นผิวน้ำบางส่วน คลื่นจะมีการเคลื่อนที่อย่างไรบริเวณด้านหลังของแผ่นกั้น
  • เมื่อใช้แผ่นกั้นสองแผ่น ทำช่องเปิดที่มีความกว้างมากกว่า ใกล้เคียง และน้อยกว่าความยาวคลื่นของคลื่นผิวน้ำในแต่ละครั้ง ภายหลังที่คลื่นเคลื่อนที่ผ่านช่องเปิดมีลักษณะอย่างไร
  • การเลี้ยวเบนของคลื่นขึ้นกับความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างของช่องเปิดกับความยาวคลื่นอย่างไร

Comments

comments