กิจกรรม: การสะท้อนกลับหมดของแสง

คลิปวีดิทัศน์, แสงและทัศนอุปกรณ์

 

จุดประสงค์ เพื่อศึกษาเงื่อนไขของการเกิดการสะท้อนกลับหมด

วิธีทำกิจกรรม

  1. ต่อหลอดไฟฟ้าของกล่องแสงเข้ากับหม้อแปลง 12 โวลต์
  2. ใช้แผ่นช่องแสงวางกั้นหน้ากล่องแสงให้ลำแสงออกมาเพียง 1 ลำ
  3. วางแท่งพลาสติกซึ่งด้านหนึ่งเป็นผิวโค้งและอีกด้านหนึ่งเป็นผิวตรงบนแผ่นกระดาษขาว
  4. จัดลำแสงจากกล่องแสงให้ผ่านเข้าไปในแท่งพลาสติกทางด้านผิวโค้งและไปตกกระทบด้านผิวตรงของแท่งพลาสติก โดยมุมตกกระทบมีค่าต่างๆกัน ตั้งแต่ค่าน้อยไปหาค่ามาก
  5. สังเกตรังสีสะท้อน และรังสีหักเหที่ด้านผิวตรง
  6. บันทึกผลการทดลอง
15 การสะท้อนกลับหมด01

รูป การจัดอุปกรณ์เพื่อศึกษาคลื่นนิ่งของเสียง

วีดิทัศน์การทำกิจกรรม

 

คำถามชวนคิด

  • เมื่อเพิ่มค่ามุมตกกระทบ รังสีหักเหจะเป็นอย่างไร
  • มุมตกกระทบต่ำสุดที่ทำให้เกิดรังสีสะท้อนกลับสู่แท่งพลาสติกมีค่าเท่าใด และถ้าให้มุมตกกระทบโตมากกว่าค่านี้ ผลจะเป็นอย่างไร

Comments

comments