การทดลอง: การสะท้อนของคลื่นน้ำ

คลิปวีดิทัศน์, คลื่นกล และ เสียง

 

จุดประสงค์ เพื่อศึกษาสมบัติการสะท้อนของคลื่นน้ำ

วิธีทดลอง

  1. ทำให้เกิดคลื่นหน้าตรงบนถาดคลื่น
  2. ลากเส้นบนกระดาษขาวที่เป็นฉากใต้ถาดคลื่นโดยให้ขนานกับแนวหน้าคลื่นกำหนดให้เป็นแนวอ้างอิง
  3. ลากเส้นบนฉากให้ทำมุม 30 องศากับแนวอ้างอิง
  4. วางแผ่นกั้นบนถาดคลื่นให้แผ่นกั้นทำมุม 30 องศากับแนวหน้าคลื่น (เงาของแผ่นกั้นอยู่ในแนวเส้นตรงบนฉากที่ทำมุมกับแนวอ้างอิง)
  5. ลากแนวหน้าคลื่นสะท้อนบนฉาก บันทึกมุมที่หน้าคลื่นสะท้อนทำกับแผ่นกั้น6. ทดลองซ้ำโดยเปลี่ยนมุมเป็น 45 และ 60 องศา ตามลำดับ
14 การสะท้อนของคลื่นน้ำ01

รูป การจัดชุดถาดคลื่นเพื่อศึกษาสมบัติการสะท้อนของคลื่นน้ำ

วีดิทัศน์การทำการทดลอง

 

คำถามชวนคิด

  • ในแต่ละกรณี มุมที่หน้าคลื่นตกกระทบกระทำต่อแผ่นสะท้อน และมุมที่หน้าคลื่นสะท้อนทำกับแผ่นสะท้อนมีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไร

Comments

comments