การทดลอง: การสั่นพ้องของอากาศในหลอดสั่นพ้องเสียง

คลิปวีดิทัศน์, คลื่นกล และ เสียง

 

จุดประสงค์ เพื่อศึกษาการสั่นพ้องของเสียงที่เกิดจากท่อปลายปิด

วิธีทดลอง

  1. ต่อลำโพงกับเครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงปรับความถี่ของเสียงเป็น 1 กิโลเฮิรตซ์ พร้อมทั้งปรับความดังของเสียงให้พอเหมาะ
  2. นำลำโพงไปวางใกล้กับปลายข้างหนึ่งของหลอดเรโซแนนซ์ ดังรูป เลื่อนลูกสูบของหลอดเรโซแนนซ์มาชิดปากหลอดแล้วเลื่อนลูกสูบออกจากลำโพงช้าๆ  เปรียบเทียบเสียงที่ได้ยินเมื่อลูกสูบอยู่ที่ตำแหน่งต่าง ๆ
  3. ทำการทดลองซ้ำ แต่เปลี่ยนความถี่ของเสียงเป็น 2 และ 3 กิโลเฮิรตซ์ตามลำดับ

 13 สั่นพ้อง01รูป การจัดอุปกรณ์เพื่อศึกษาการสั่นพ้องของเสียง

 

วีดิทัศน์การทำกิจกรรม

คำถามชวนคิด

  • ความดังของเสียงที่ได้ยินเมื่อเลื่อนลูกสูบไปอยู่ที่ตำแหน่งต่าง ๆ แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร

Comments

comments