กิจกรรม: คลื่นนิ่งในเส้นเชือก

คลิปวีดิทัศน์, คลื่นกล และ เสียง

 

จุดประสงค์ เพื่อศึกษาคลื่นนิ่งในเส้นเชือก

วิธีทำกิจกรรม

  1. ผูกปลายข้างหนึ่งของเส้นเชือกที่ยาวประมาณ 2 เมตร กับแผ่นเหล็กสปริงของเครื่องเคาะสัญญาณเวลา (ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นแหล่งกำเนิดคลื่น) ดึงปลายอีกข้างหนึ่งของเชือกให้เส้นเชือกมีความตึงพอเหมาะ (ไม่หย่อน)
  2. เปิดสวิตช์ให้เครื่องเคาะสัญญาณเวลาทำงาน สังเกตลักษณะของคลื่นที่เกิดขึ้น ออกแรงดึงเพิ่มเพื่อให้เส้นเชือกตึงมากขึ้น จะทำให้เกิดคลื่นนิ่งในเส้นเชือก ดังรูป
  3. ทดลองซ้ำโดยเปลี่ยนความยาวเชือก
w07 คลื่นนิ่งในเส้นเชือก2

รูป การจัดอุปกรณ์เพื่อศึกษาคลื่นนิ่งในเส้นเชือก

วีดิทัศน์การทำกิจกรรม

คำถามชวนคิด

  • ลักษณะของคลื่นนิ่งที่เกิดขึ้น อนุภาคเชือกที่ตำแหน่งต่างๆ มีการกระจัดจากตำแหน่งก่อนเกิดคลื่นอย่างไร
  • การออกแรงดึงเชือกเพิ่มเพื่อให้เส้นเชือกตึงมากขึ้นมีผลต่อลักษณะของคลื่นนิ่งหรือไม่ อย่างไร
  • ความยาวของเส้นเชือกสัมพันธ์กับการออกแรงดึงเชือกเพื่อให้เกิดคลื่นนิ่งหรือไม่ อย่างไร

Comments

comments