กิจกรรม: ความถี่ธรรมชาติ

คลิปวีดิทัศน์, คลื่นเสียง, ฟิสิกส์

 

จุดประสงค์ เพื่อศึกษาการสั่นหรือการแกว่งของวัตถุที่สั่นหรือแกว่งด้วยความถี่ธรรมชาติ

วิธีทำกิจกรรม

  1. นำลูกตุ้มขนาดเล็กหลายลูกมาผูกกับเชือกโดยใช้เชือกที่มีความยาวต่างๆ กัน
  2. นำลูกตุ้มขนาดใหญ่ผูกด้วยเชือกที่มีความยาวเท่ากับความยาวของเชือกที่ผูกลูกตุ้มขนาดเล็กลูกใดลูกหนึ่ง
  3. ดึงลูกตุ้มขนาดใหญ่ออกจากแนวดิ่งแล้วปล่อยให้แกว่งอิสระ และสังเกตการแกว่งของลูกตุ้มขนาดเล็ก
w05ความถี่ธรรมชาติ2                         w05ความถี่ธรรมชาติ3

รูป การจัดอุปกรณ์เพื่อศึกษาความถี่ธรรมชาติ

วีดิทัศน์การทำกิจกรรม

คำถามชวนคิด

  • เมื่อปล่อยให้ลูกตุ้มขนาดใหญ่แกว่งแล้วลูกตุ้มขนาดเล็กจะแกว่งอย่างไร และความยาวเชือกที่ผูกกับลูกตุ้มมีผลต่อการแกว่งหรือไม่ อย่างไร

 

Comments

comments