กิจกรรม: กล่องคลื่น

คลิปวีดิทัศน์, คลื่นกล, ฟิสิกส์

 

จุดประสงค์ สังเกตและอธิบายลักษณะของคลื่นผิวน้ำในกล่องคลื่น

วิธีทำกิจกรรม

  1. เทน้ำผสมสีลงไปในกล่องคลื่น
  2. เทพาราฟินเหลวลงไปในกล่องคลื่นที่มีน้ำผสมสีบรรจุอยู่ ตั้งทิ้งไว้สักครู่เพื่อให้ชั้นของน้ำผสมสีและพาราฟินเหลวแยกชั้นกันอย่างชัดเจน
  3. ประกอบฝาปิดชุดกล่องคลื่นกับตัวกำเนิดคลื่นและนำไปปิดด้านบนกล่องคลื่น
  4. ขยับตัวกำเนิดคลื่นขึ้นลง (ดังรูป) และสังเกตลักษณะของคลื่น รวมทั้งจำนวนลูกคลื่นที่เกิดขึ้น
กล่องคลื่น2

รูป กล่องคลื่น

วีดิทัศน์การทำกิจกรรม

คำถามชวนคิด

  • เมื่อสังเกตด้านข้างของกล่องคลื่นจะเห็นคลื่นมีลักษณะเป็นอย่างไร
  • จำนวนลูกคลื่นที่ส่งออกจากตัวกำเนิดคลื่น สัมพันธ์กับจำนวนรอบในการขยับตัวกำเนิดคลื่นขึ้นลงอย่างไร

 

Comments

comments