ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก

เชิญศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ผ่านแอนิเมชันแบบมีปฏิสัมพันธ์ คลิกที่ภาพซ้ายมือเพื่อศึกษาคู่มือการใช้ คลิกที่ภาพขวามือเพื่อเรียนรู้จากแอนิเมชัน ..........  

หม้อแปลงไฟฟ้า

 เชิญคลิกที่ภาพด้านล่างเพื่อศึกษาส่วนประกอบ วิธีใช้ และ การบำรุงรักษา หม้อแปลงไฟฟ้า    

ตัวอย่างข้อสอบ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ

เชิญศึกษาตัวอย่างข้อสอบ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ พร้อมเฉลยและแนวการให้คะแนน คลิกได้ที่ภาพด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดไฟล์