กิจกรรม: คลื่นและตัวกลาง

คลื่นผิวน้ำเป็นคลื่นกล เกิดขึ้นเมื่อผิวน้ำถูกรบกวนและมีการถ่ายโอนพลังงานผ่านอนุภาคของน้ำ เมื่อคลื่นผิวน้ำเคลื่อนที่ อนุภาคของน้ำบริเวณผิวน้ำมีการเคลื่อนที่อย่างไร สามารถหาคำตอบได้จากกิจกรรมนี้

ตัวอย่างข้อสอบ เรื่อง ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส

เชิญศึกษาตัวอย่างข้อสอบ เรื่อง ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส พร้อมเฉลยและแนวการให้คะแนน คลิกได้ที่ภาพด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดไฟล์  

เอกสารประกอบการอบรม โครงการการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2561

    .... เชิญดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมวิชาฟิสิกส์ ระดับ ม.ปลาย ในโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้ช่วยโครงการการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 ระหว่างวันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2561 Read More.