ชุดภาพแอนะล็อกและภาพดิจิทัล

           เชิญดาวน์โหลดชุดภาพแอนะล็อกและภาพดิจิทัล สำหรับกิจกรรม 7.1 ของหนังสือเรียนฯ วิทยาศาสตร์กายภาพ เล่ม 2 โดยคลิกที่รูปด้านล่าง    ................... Read More.

ตัวอย่างข้อสอบ เรื่อง ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส

เชิญศึกษาตัวอย่างข้อสอบ เรื่อง ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส พร้อมเฉลยและแนวการให้คะแนน คลิกได้ที่ภาพด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดไฟล์  

เอกสารประกอบการอบรม โครงการการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2561

    .... เชิญดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมวิชาฟิสิกส์ ระดับ ม.ปลาย ในโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้ช่วยโครงการการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 ระหว่างวันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2561 Read More.