ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก

เชิญศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ผ่านแอนิเมชันแบบมีปฏิสัมพันธ์ คลิกที่ภาพซ้ายมือเพื่อศึกษาคู่มือการใช้ คลิกที่ภาพขวามือเพื่อเรียนรู้จากแอนิเมชัน ..........  

หม้อแปลงไฟฟ้า

 เชิญคลิกที่ภาพด้านล่างเพื่อศึกษาส่วนประกอบ วิธีใช้ และ การบำรุงรักษา หม้อแปลงไฟฟ้า