การทดลอง: เสียงกับการเลี้ยวเบน

การเลี้ยวเบน (diffraction) เกิดขึ้นเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางแล้วเกิดการแผ่กระจายจากขอบของสิ่งกีดขวางไปทางด้านหลังของสิ่งกีดขวางนั้น โดยคลื่นที่เกิดจากการเลี้ยวเบนจะมีแอมพลิจูดลดลง แล้วการเลี้ยวเบนของคลื่นเสียงเป็นอย่างไร สามารถหาคำตอบได้จากการทดลองนี้