แบบจำลองคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

 เชิญดาวน์โหลดแบบจำลองคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สำหรับการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  โดยคลิกที่รูปด้านล่าง