ตัวอย่างข้อสอบ เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวตรง

Share เชิญศึกษาตัวอย่างข้อสอบ เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวตรง พร้อมเฉลยและแนวการให้คะแนน คลิกได้ที่ภาพด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดไฟล์  

เชิญดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ชุดใหม่ ของ สสวท. "ฟรี"

Share หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ชุดใหม่ล่าสุดของ สสวท. จำนวน 6 เรื่อง 6 เล่ม  .......................................                                       วิธีการดาวน์โหลด       วิธีที่ 1 ....................................... สำหรับแท็บเล็ตที่ใช้ระบบ Android คลิกเข้าไปที่ลิงค์ IPST E-Book for Android หรือใช้ QR code ด้านล่าง ........... สำหรับ iPad คลิกเข้าไปที่ลิงค์ IPST E-Book for iPad หรือใช้ QR cdoe ด้านล่าง     […]

ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก

Share เชิญศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ผ่านแอนิเมชันแบบมีปฏิสัมพันธ์ คลิกที่ภาพซ้ายมือเพื่อศึกษาคู่มือการใช้ คลิกที่ภาพขวามือเพื่อเรียนรู้จากแอนิเมชัน ..........