ตัวอย่างข้อสอบ เรื่อง ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส

เชิญศึกษาตัวอย่างข้อสอบ เรื่อง ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส พร้อมเฉลยและแนวการให้คะแนน คลิกได้ที่ภาพด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดไฟล์