กิจกรรม: ความถี่ธรรมชาติ

วัตถุต่างๆ เมื่อมีแรงกระทำเพียงครั้งเดียว วัตถุนั้นจะสั่นอย่างอิสระด้วยความถี่ธรรมชาติ เช่น ออกแรงกระตุ้นลูกตุ้มที่ผูกกับเชือกให้แกว่ง จะเกิดอะไรขึ้นถ้าแรงที่กระทำมีความถี่หนึ่งๆ สามารถหาคำตอบได้จากกิจกรรมนี้

กิจกรรม: สีของวัตถุ

เมื่อให้แสงขาวตกกระทบวัตถุต่างๆ เราจะเห็นวัตถุมีสีแตกต่างกัน การมองเห็นสีของวัตถุขึ้นกับปัจจัยอะไรบ้าง แสงมีอิทธิพลต่อการเห็นวัตถุอย่างไร สามารถหาคำตอบได้จากกิจกรรมนี้