Andrei A. Sakharov ผู้สร้างระเบิดไฮโดรเจนของรัสเซียและได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ

เมื่อรัสเซียภายใต้การปกครองของจอมเผด็จการสตาลิน (Stalin) ทดลองระเบิดไฮโดรเจนได้ส􀂓ำเร็จเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1953 Andrei A. Sakharov ก็ได้รับการยกย่องและคำชื่นชมว่าเขาคือ บิดาของระเบิดไฮโดรเจน แต่ซาคารอฟไม่ได้ รู้สึกภูมิใจหรือดีใจ ดังในสมุดบันทึกที่เขาเขียนว่า Read More.