มุมความคิดจากท่านประธานกรรมการ สสวท. รศ. ดร. ธัชชัย สุมิตร

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ ดร. ธัชชัย สุมิตร เป็นประธานคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558 Read More.

แบตเตอรี่ อุปกรณ์พลังงานแห่งอนาคต ตอนที่ 1

ในอนาคตอันใกล้ เราจะเข้าสู่ยุคที่สิ่งของต่าง ๆ รอบ ๆ ตัวเราสามารถเชื่อมต่อและสื่อสารกันได้ หรือที่เรียกว่า “อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง” หรือ Internet of Things (เตือนตรานนท์, 2557) ที่จะส่งผลให้การดำรงชีวิตของผู้คนมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอีก Read More.

ก้าวย่างอย่างอสุรกาย

ยานยนต์ขนส่งที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไป เป็นยานยนต์ที่ใช้ล้อเป็นกลไกในการเคลื่อนที่ เช่น รถยนต์ รถไฟ เป็นต้น ล้อเป็นกลไกที่เหมาะสำหรับการเคลื่อนที่ในแนวราบ แต่ในภูมิประเทศที่มีเส้นทางขรุขระ การนำยานยนต์เหล่านี้ไปใช้ในการขนส่งย่อมไม่สะดวก ไม่ปลอดภัย และต้องสูญเสียพลังงานมาก การคิดค้นและพัฒนาขาให้เป็นกลไกการเคลื่อนที่สำหรับยานยนต์เพื่อใช้ในการขนส่งในภูมิประเทศที่มีเส้นทางขรุขระจึงเป็นปัญหาที่ท้าทายสำหรับวิศวกรและนักประดิษฐ์ บทความนี้จะได้กล่าวถึงการออกแบบกลไกเท้าและสร้างแบบจำลองหุ่นยนต์ที่เดินด้วยเท้าตามที่ออกแบบไว้ เชิญอ่านบทความ "ก้าวย่างอย่างอสุรภาย" Read More.