ก้าวย่างอย่างอสุรกาย

ยานยนต์ขนส่งที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไป เป็นยานยนต์ที่ใช้ล้อเป็นกลไกในการเคลื่อนที่ เช่น รถยนต์ รถไฟ เป็นต้น ล้อเป็นกลไกที่เหมาะสำหรับการเคลื่อนที่ในแนวราบ แต่ในภูมิประเทศที่มีเส้นทางขรุขระ การนำยานยนต์เหล่านี้ไปใช้ในการขนส่งย่อมไม่สะดวก ไม่ปลอดภัย และต้องสูญเสียพลังงานมาก การคิดค้นและพัฒนาขาให้เป็นกลไกการเคลื่อนที่สำหรับยานยนต์เพื่อใช้ในการขนส่งในภูมิประเทศที่มีเส้นทางขรุขระจึงเป็นปัญหาที่ท้าทายสำหรับวิศวกรและนักประดิษฐ์ บทความนี้จะได้กล่าวถึงการออกแบบกลไกเท้าและสร้างแบบจำลองหุ่นยนต์ที่เดินด้วยเท้าตามที่ออกแบบไว้ เชิญอ่านบทความ "ก้าวย่างอย่างอสุรภาย" Read More.

Andrei A. Sakharov ผู้สร้างระเบิดไฮโดรเจนของรัสเซียและได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ

เมื่อรัสเซียภายใต้การปกครองของจอมเผด็จการสตาลิน (Stalin) ทดลองระเบิดไฮโดรเจนได้ส􀂓ำเร็จเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1953 Andrei A. Sakharov ก็ได้รับการยกย่องและคำชื่นชมว่าเขาคือ บิดาของระเบิดไฮโดรเจน แต่ซาคารอฟไม่ได้ รู้สึกภูมิใจหรือดีใจ ดังในสมุดบันทึกที่เขาเขียนว่า Read More.