เอกสารประกอบการอบรม โครงการการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2561

    .... เชิญดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมวิชาฟิสิกส์ ระดับ ม.ปลาย ในโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้ช่วยโครงการการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 ระหว่างวันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2561 Read More.

มุมความคิดจากท่านประธานกรรมการ สสวท. รศ. ดร. ธัชชัย สุมิตร

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ ดร. ธัชชัย สุมิตร เป็นประธานคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558 Read More.

แบตเตอรี่ อุปกรณ์พลังงานแห่งอนาคต ตอนที่ 1

ในอนาคตอันใกล้ เราจะเข้าสู่ยุคที่สิ่งของต่าง ๆ รอบ ๆ ตัวเราสามารถเชื่อมต่อและสื่อสารกันได้ หรือที่เรียกว่า “อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง” หรือ Internet of Things (เตือนตรานนท์, 2557) ที่จะส่งผลให้การดำรงชีวิตของผู้คนมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอีก Read More.