01: บทนำ

ในส่วนนี้เป็นการรวบรวมและนำเสนอทฤษฏีการเรียนรู้ต่างๆ ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย กระชับ และชัดเจน เพื่อให้ท่านผู้อ่านสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียน และการสอนในวิชาต่างๆ

การทดลอง: เสียงกับการเลี้ยวเบน

การเลี้ยวเบน (diffraction) เกิดขึ้นเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางแล้วเกิดการแผ่กระจายจากขอบของสิ่งกีดขวางไปทางด้านหลังของสิ่งกีดขวางนั้น โดยคลื่นที่เกิดจากการเลี้ยวเบนจะมีแอมพลิจูดลดลง แล้วการเลี้ยวเบนของคลื่นเสียงเป็นอย่างไร สามารถหาคำตอบได้จากการทดลองนี้