กิจกรรม: สีของวัตถุ

เมื่อให้แสงขาวตกกระทบวัตถุต่างๆ เราจะเห็นวัตถุมีสีแตกต่างกัน การมองเห็นสีของวัตถุขึ้นกับปัจจัยอะไรบ้าง แสงมีอิทธิพลต่อการเห็นวัตถุอย่างไร สามารถหาคำตอบได้จากกิจกรรมนี้

Andrei A. Sakharov ผู้สร้างระเบิดไฮโดรเจนของรัสเซียและได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ

เมื่อรัสเซียภายใต้การปกครองของจอมเผด็จการสตาลิน (Stalin) ทดลองระเบิดไฮโดรเจนได้ส􀂓ำเร็จเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1953 Andrei A. Sakharov ก็ได้รับการยกย่องและคำชื่นชมว่าเขาคือ บิดาของระเบิดไฮโดรเจน แต่ซาคารอฟไม่ได้ รู้สึกภูมิใจหรือดีใจ ดังในสมุดบันทึกที่เขาเขียนว่า Read More.

การทดลอง: เสียงกับการแทรกสอด

การแทรกสอด (interference) เกิดเมื่อคลื่น 2 ขบวนเคลื่อนที่มาพบกันแล้วเกิดการซ้อนทับกัน ซึ่งในการซ้อนทับจะมีการรวมแอมพลิจูดโดยอาจรวมแบบเสริมหรือหักล้างกันก็ได้ แล้วการแทรกสอดของคลื่นเสียงเป็นอย่างไร สามารถหาคำตอบได้จากการทดลองนี้