ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน ครั้งที่ 22 หรือ วทร. 22

ระหว่างวันที่ 5 - 7 มี.ค. 2558 ขอเชิญชวนครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจ สมัครร่วมงาน การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน ครั้งที่ 22 หรือ วทร. 22 ที่จะจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ. Read More.

สสวท. เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา

              ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. หน่วยงานของรัฐในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานหลายอัตรา Read More.