เชิญร่วมงาน Thailand STEM Festival 2016

         จากนโยบายขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาสู่สถานศึกษาให้ครอบคลุมทุกเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ของกระทรวงศึกษาธิการ ทางสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จึงได้ร่วมมือกับศูนย์สะเต็มศึกษาภาค ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดงานไทยแลนด์สะเต็มเฟสติวัล ประจำปี 2016 ขึ้นในเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนนี้ โดยมุ่งสร้างความตระหนักให้ Read More.

สสวท. ประกาศรับสมัครงานหลายอัตรา

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นองค์การของรัฐ มีหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาหลักสูตร สื่อ อุปกรณ์ กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีแนวทางในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร Read More.

เชิญรับความรู้พร้อมความบันเทิงในงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 11

       เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ.2558 นี้ จัดภายใต้หัวข้อ “ปีสากลแห่งแสง” (International Year of Light Read More.

เชิญดาวน์โหลด "คู่มือ Cyber Security สำหรับประชาชน" จัดทำโดย กสทช.

"คู่มือ Cyber Security สำหรับประชาชน" โดย กสทช. ดาวน์โหลดเอกสารจากลิงค์ของ กสทช. โดย คลิกที่นี่ หรือ ถ้าใช้เวลานาน ให้คลิกที่ภาพด้านล่าง