ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเข้าร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) ระดับ ม.ปลาย (รูปแบบออนไลน์)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเข้าร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) ระดับ ม.ปลาย (รูปแบบออนไลน์) รุ่นที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) ระดับ ม.ปลาย รุ่นที่ 2 (รูปแบบออนไลน์)

เชิญรับความรู้พร้อมความบันเทิงในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 13

สสวท. ร่วมกับท้องฟ้าจำลอง (เอกมัย) จัดฉายภาพยนตร์ในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 13   ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2560  พร้อมกับศูนย์จัดฉายภาพยนตร์ทั่วประเทศ โดยภายในปีนี้ การจัดฉายภาพยนตร์อยู่ภายใต้หัวข้อเรื่อง "ยุคแห่งมนุษยชาติ" Read More.