รู้จักกับเวอร์เนียร์แคลลิเปิร์ส (Vernier Calipers)

เวอร์เนียร์ คาร์ลิปเปอร์ หรือเรียกสั้นๆ ว่า เวอร์เนียร์ เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความยาวหรือเส้นผ่าศูนย์กลางของวัตถุ โดยสามารถวัดได้ละเอียดถึงระดับ 0.01 เซนติเมตร หรือ 0.1 มิลลิเมตร เหมาะสำหรับใช้ในงานที่ต้องการความละเอียดและความถูกต้องสูง เช่น งานกลึงหรืองานเจียระไนโลหะ