เชิญดาวน์โหลด "คู่มือ Cyber Security สำหรับประชาชน" จัดทำโดย กสทช.

"คู่มือ Cyber Security สำหรับประชาชน" โดย กสทช. ดาวน์โหลดเอกสารจากลิงค์ของ กสทช. โดย คลิกที่นี่ หรือ ถ้าใช้เวลานาน ให้คลิกที่ภาพด้านล่าง

นักวิชาการ ฟิสิกส์ สสวท. ร่วมเปิดศูนย์สะเต็มศึกษา ภาคใต้ตอนล่าง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เล็งเห็นความจำเป็นในการเร่งพัฒนาคน มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ( SCIENCE  TECHNOLOGY  ENGINEERING MATHEMATICS ) ให้เกิดขึ้นทุกระดับชั้น เพื่อให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะ กระบวนการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ Read More.

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน ครั้งที่ 22 หรือ วทร. 22

ระหว่างวันที่ 5 - 7 มี.ค. 2558 ขอเชิญชวนครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจ สมัครร่วมงาน การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน ครั้งที่ 22 หรือ วทร. 22 ที่จะจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ. Read More.