ตัวอย่างข้อสอบ เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่

เชิญศึกษาตัวอย่างข้อสอบ เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ พร้อมเฉลยและแนวการให้คะแนน คลิกได้ที่ภาพด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดไฟล์  

สะพาน

ตัวอย่างแบบทดสอบประเมินสมรรถนะด้านเนื้อหาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ฟิสิกส์) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เชิญศึกษาตัวอย่างแบบทดสอบประเมินสมรรถนะด้านเนื้อหาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ฟิสิกส์) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมเฉลย คลิกได้ที่หน้าต่างด้านล่าง หรือคลิกที่สัญลักษณ์ลูกศรมุมขวาบนของภาพ เพื่อเปิดหน้าต่างเอกสารใหม่       คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เฉลย