คลิปวิดีทัศน์ เรื่องไฟฟ้า และ แม่เหล็ก

   เชิญคลิกที่ภาพด้านล่างเพื่อเข้าชมรายการคลิปวีดิทัศน์ "ไฟฟ้าและแม่เหล็ก" ประกอบการเรียนรู้ตามหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ของ สสวท. ผ่าน YouTube Channel ของ กลุ่มสาระฟิสิกส์ สสวท.