แผนการสอน การหักเหของแสงที่ผิวราบและการสะท้อนกลับหมด

เชิญดาวน์โหลดแผนการสอน เรื่อง การหักเหของแสงที่ผิวราบและการสะท้อนกลับหมด โดยคลิกที่รูปภาพด้านล่าง                          Read More.

แผนการสอน การแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง

เชิญดาวน์โหลดแผนการสอน เรื่อง การแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง โดยคลิกที่รูปภาพด้านล่าง                          Read More.