ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project-Based Learning: PBL)

นับตั้งแต่มีกระแสของการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสำหรับศตวรรษที่ 21 และสะเต็มศึกษา (STEM Education) การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน หรือ Project-Based Learning (PBL) ก็ได้รับความสนใจและกล่าวถึง

กิจกรรมสะเต็มหรรษา: ลูกโป่งน้ำบันจีจัมป์

เชิญศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมลูกโป่งน้ำบันจีจัมป์ ซึ่งเป็นตัวอย่างหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา    คลิกที่นี่ หรือ คลิกที่รูปภาพ

ประสบการณ์การเยี่ยมชมกิจกรรมสะเต็มศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

เชิญศึกษาประสบการณ์จากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยคลิกที่ภาพด้านล่าง