การใช้คำถามในการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์แบบ 5 ขั้นตอน (5E Model of Instruction)

  คำถามเพื่อนำเข้าสู่บทเรียนในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของไทยในปัจจุบัน คำถามของครูนั้นสำคัญมากในการช่วยให้นักเรียนเชื่อมโยงและเรียนรู้มโนทัศน์วิทยาศาสตร์ที่สำคัญ คำถามที่มีประสิทธิภาพ เช่น คำถามที่สามารถตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับแนวคิดใหม่ ๆ และคำถามที่กระตุ้นให้เกิดความคิดที่ลึกซึ้งมากขึ้น มักไม่ค่อยพบในห้องเรียนวิทยาศาสตร์     เชิญอ่านเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้คำถามในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ 5 ขั้นตอนได้จากบทความ โดย อ. Read More.

สสวท. กับบทบาทของผู้นำในการผลักดันและขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ศึกษาของไทย ภายใต้การบริหารของ ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร

ภายใต้เส้นทางการผลักดันและขับเคลื่อนการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่ผ่านมากว่า 44 ปี นั้น ถือว่า ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการบริหารงานในตำแหน่งผู้อำนวยการ สสวท. ถึง Read More.

จิตสำนึกของ James Frank นักฟิสิกส์รางวัลโนเบลปี 1925

เจมส์ แฟรงค์ เป็นนักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน ผู้มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่ง นักเรียนฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะรู้จักการทดลอง ของ ฟรังก์ กับกุสตาฟ แฮทซ์ (Gustav Hertz) ที่ทำให้คนทั้งสองได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำปี พ.ศ. 2468 Read More.

พวกเราเกิดจากดวงดาว

วัตถุประสงค์ประการหนึ่งของการศึกษาวิชาดาราศาสตร์ คือ เพื่อค้นหาว่า มนุษย์รวมทั้งสิ่งต่าง ๆ ในเอกภพเกิดจากอะไร บัดนี้เราพอที่จะบอกได้แล้วว่า พวกเราเกิดจากดวงดาว โดยเฉพาะดาวฤกษ์มวลมาก ๆ   เชิญอ่านบทความ "พวกเราเกิดจากดวงดาว" ได้จาก นิตยสาร สสวท. ฉบับที่ Read More.