ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก

เชิญศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ผ่านแอนิเมชันแบบมีปฏิสัมพันธ์ คลิกที่ภาพซ้ายมือเพื่อศึกษาคู่มือการใช้ คลิกที่ภาพขวามือเพื่อเรียนรู้จากแอนิเมชัน ..........  

เครื่องเคาะสัญญาณเวลา

เชิญศึกษาเกี่ยวกับ "เครื่องเคาะสัญญาณเวลา" จากแอนิเมชันแบบมีปฏิสัมพันธ์ คลิกที่ภาพด้านล่างเพื่อศึกษาคู่มือและเข้าใช้แอนิเมชัน  ..........................