ภาพการสะท้อนของแสง

การสะท้อนของแสงเกิดจากการที่แสงจากวัตถุเคลื่อนที่ตกกระทบตัวกลางแล้วเกิดการเคลื่อนที่ย้อนกลับไปในตัวกลางเดิม