แนะนำ NASA App

บทความ, สาระน่ารู้

ปัจจุบันมี Application บนมือถือหรือ Tablet ออกมามากมายที่ช่วยอนวยความสะดวกแก่เราในการเรียนรู้วิทยาการในสาขาต่าง ๆ หนึ่งใน Application ที่สามารถ Download มาใช้ได้ฟรี นั้นเป็น Application เกี่ยวกับดาราศาสตร์และอวกาศที่มีชื่อว่า NASA App ขององค์การนาซา ซึ่งมีทั้งใน platform ของระบบ android บน Play Store และของระบบ iOS บน App Store 

เชิญอ่านบทความ "แนะนำ NASA App"  ได้จากหน้าต่างด้านล่าง 

Comments

comments