แนวคิดที่ผิดเพี้ยนไปเกี่ยวกับแรงยกบนปีกเครื่องบิน

บทความ, บทความฟิสิกส์

เมื่อกล่าวถึงการลอยตัวของเครื่องบินในอากาศ หนังสือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่วนมากจะอธิบายคล้าย ๆ กันว่า เกิดจากการสร้างปีกเครื่องบินให้ด้านบนโค้งมากกว่าด้านล่าง เมื่อเครื่องบินเคลื่อนที่ไปในอากาศ อากาศที่ไหลผ่านด้านบนของปีกจะมีความเร็วมากกว่าอากาศที่ไหลผ่านใต้ปีก ผลจากการที่อากาศด้านบนของปีกเคลื่อนที่เร็วกว่าอากาศใต้ปีก ทำให้ความดันของอากาศใต้ปีกมากกว่า....

เชิญดาวน์โหลดบทความฉบับเต็มได้โดยคลิกที่ภาพด้านล่าง หรือ อ่านจากนิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 146 ได้ที่ลิงค์ นิตยสาร สสวท. ฉบับย้อนหลัง 

 

Comments

comments