เราจะวัด Metacognition ได้อย่างไร

บทความ, บทความด้านการเรียนการสอน

นักเรียนคนหนึ่งกำลังแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่องเซต ซึ่งถามเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่ง และได้คำตอบเป็น -120 คน เขาจึงถามตนเองว่า ทำไมจำนวนคนจึงมีค่าเป็นจำนวนเต็มลบ ๆ ทั้ง ๆ ที่ ในความจริง จำนวนคนต้องไม่เป็นจำนวนเต็มลบ 

เชิญดาวน์โหลดบทความฉบับเต็มจาก นิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 179 โดยคลิกที่นี่ หรือ คลิกที่รูปภาพ       

 

 

Comments

comments