เครื่องยนต์คูรี Curie Engine

บทความ, สาระน่ารู้

เครื่องยนต์คูรีคือเครื่องยนต์ความร้อนรูปแบบหนึ่ง ที่ทeงานโดยใช้สมบัติบางประการเชิงแม่เหล็กซึ่งสัมพันธ์กับ อุณหภมิ และสมบัติเชิงแม่เหล็กนี้ค้นพบโดยนักฟิสิกส์ชาว ฝรั่งเศสชื่อ ปิแอร์ คูรี (Pierre Curie) ผลการศึกษาของเขาทำให้ ก่อกำเนิดเครื่องยนต์คูรี บทความนี้จะกล่าวถึง หลักการทำงานของเครื่องยนต์คูรี และการสร้างเครื่องยนต์คูรี อย่างง่าย ๆ เพื่อทดสอบองค์ความรู้ที่คูรีพบ

คลิกอ่านเนื้อหาของบทความ เครื่องยนต์คูรี Curie Engine โดย สมนึก บุญพาไสว ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ สสวท. ได้ที่ลิงค์ นิตยสาร สสวท. ฉบับ 204 หรือคลิกที่ภาพด้านล่าง

 

Comments

comments