หายนะแห่งการเปลี่ยนหน่วยการวัด กับกรณีพิบัติในชีวิตจริง

บทความ, สาระน่ารู้

ความชำนาญและความแม่นยำในการใช้หน่วยการวัดต่าง ๆ ถือเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์รวมทั้งเทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างไม่อาจละเลยได้ซึ่งถึงแม้ว่าการใช้หน่วยการวัดให้ถูกต้อง จะเป็นเรื่องสำคัญ แต่ในอดีตกลับปรากฏว่ามีความผิดพลาด อันใหญ่หลวงเกิดขึ้นเมื่อนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร และผู้ที่ทำงานด้านสาธารณสุขบางคนทำงานเลินเล่อจนสงผลเสียหายในระดับไม่คาดฝันดังกรณีต่าง ๆ ที่จะกล่าวต่อไปในบทความนี้

    เชิญอ่านบทความ "หายนะแห่งการเปลี่ยนหน่วยการวัด กับกรณีพิบัติในชีวิตจริง" โดย ดร. อลงกต ใหม่ด้วง ได้จากนิตยสาร สสวท. ออนไลน์ฉบับที่ 197 ที่ลิงค์ นิตยสาร สสวท. ฉบับ 197 หรือ จากการคลิกที่ภาพด้านล่าง

 

Comments

comments