การหักเหของแสงผ่านแก้วน้ำทรงกระบอก

บทความฟิสิกส์

  [royalslider id="18"]

เมื่อแสงเคลื่อนที่ผ่านแก้วและน้ำในแก้วจะเกิดการหักเหทำให้ภาพที่ปรากฏขึ้นมีลักษณะที่เปลี่ยนไปจากเดิม โดยที่การหักเหของแสงผ่านแก้วน้ำทรงกระบอกจะทำให้เกิดภาพที่สลับซ้ายขวา การหักเหดังภาพเกิดขึ้นจากการที่แสงสีน้ำเงินจากแก้วทางด้านขวาเกิดการหักเหไปปรากฏเป็นภาพทางด้านซ้ายของแก้วน้ำด้านหน้า และแสงสีแดงจากแก้วทางด้านซ้ายเกิดการหักเหไปปรากฏเป็นภาพในด้านขวาของแก้วน้ำด้านหน้า

 

Comments

comments