เตรียมพบกับสื่อการเรียนรู้ Virtual Experiment

ข่าวสาขาฟิสิกส์ สสวท.

คณะนักวิชาการ สสวท. ได้พัฒนาสื่อการเรียนรู้ Virtual Experiment สำหรับเป็นเครื่องมือในการช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติการ ตามการทดลองในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน และ รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ระดับ ม. ปลาย โดยมุ่งหวังที่จะแก้ปัญหาจำนวนอุปกรณ์ไม่เพียงพอ ปัญหาอุปกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้ และ ปัญหาการใช้เวลานานในการเตรียมและจัดเก็บอุปกรณ์ ซึ่งคาดว่า จะพร้อมให้ผู้เรียนและครู ได้ใช้ภายในปี พ.ศ. 2558 นี้

Comments

comments