ไซคลอยด์ (cycloid) รางโค้งเว้ามหัศจรรย์

บทความฟิสิกส์

ภาพที่เห็นคือรางลื่น 4 ราง ที่มีรูปร่างและระยะทางต่างกัน มีรางที่เป็นรางโค้ง 3 ราง และรางตรง 1 ราง มาทดลองและทายกันดูว่า ถ้าเคลื่อนที่จากจุดบนสุด เส้นทางของรางอันใดจะถึงพื้นก่อน 

เชิญอ่านบทความฉบับเต็มได้ โดยดาวน์โหลดบทความ คลิกที่นี่ หรือ (ถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกนิตยสาร) คลิกที่รูปภาพ

 

 

Comments

comments