ระบบการทำงานของสมองกับการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ (ตอนที่ 2)

บทความ, บทความด้านการเรียนการสอน

จากทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำงานของสมอง เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ได้อย่างไร ในบทความนี้ มีคำตอบ โดยจะเสนอเป็นตอนสุดท้าย จาก 2 ตอน  

เชิญอ่านบทความฉบับเต็มจากนิตยสาร สสวท. ฉบับออนไลน์ได้โดย คลิกที่นี่ หรือ คลิกที่รูปภาพ

 

 

Comments

comments