มุมความคิดจากท่านประธานกรรมการ สสวท. รศ. ดร. ธัชชัย สุมิตร

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ ดร. ธัชชัย สุมิตร เป็นประธานคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558 และในโอกาสครบรอบสถาปนา 44 ปี ของการก่อตั้ง สสวท. ท่านประธานกรรมการ สสวท. ได้ให้เกียรติ แลกเปลี่ยนมุมมอง และแนวความคิดผ่านทางนิตยสาร สสวท.  

    เชิญอ่านบทความ "มุมความคิดจากท่านประธานกรรมการ สสวท. รศ. ดร. ธัชชัย สุมิตร"  ได้โดยคลิกที่ภาพด้านล่าง หรือ อ่านจากนิตยสาร สสวท. ออนไลน์ ฉบับที่ 198 ได้โดยคลิกที่นี่

 

Comments

comments