ฟิสิกส์กับการขับเคลื่อน ทุกองคาพยพให้สังคมไทย เป็นอารยสังคม

บทความ, บทความฟิสิกส์

กระผมได้นำเสนอความเป็นราชาแห่งวิทยาศาสตร์ของฟิสิกส์ และเรียกร้องชักชวนเพื่อนคุณครูให้ช่วยกันนำฟิสิกส์หวนคืนสู่บัลลังก์ แต่เพื่อนคุณครูวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศรวมทั้งกระผมก็ยอมรับโดยข้อเท็จจริง
ที่ปรากฏว่าตามโครงสร้างของแนวความคิดหลักของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ การเกิดความสนใจอย่างใหญ่หลวงและรวดเร็วใน “ปรัชญาการทดลอง” ที่เกิดขึ้นใหม่ในศตวรรษที่ 17 นั้นมีประวัติมาจากการหันหลังไปสนใจผลงานของนักปฏิบัติที่มีความคิดปราดเปรื่องทั้งหลายในอดีตไม่ใช่นักพูดจากสถานการณ์ 

เชิญอ่านบทความได้ โดยเข้าไปดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือ (ถ้าใช้เวลาโหลดนาน) คลิกที่รูปภาพ       

Comments

comments